Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2017

02 JAN 2017 15:27
Årsmöte i Fredrikshofs IF Gångförening äger rum torsdagen den 26 januari 2017.
Lokalen är Upplandsgatan 88, bv. Mötet börjar kl 18.00.
 • Uppdaterad: 21 MAR 2018 14:14

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE I
FREDRIKSHOFS IF GÅNGFÖRENING
TORSDAGEN DEN 26 JANUARI 2017 KL 18.00
Upplandsgatan 88, bv, Stockholm

Årsmötets föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, för det gångna året
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, för det gånga året
 8. Föredragning av revisorernas berättelse av förvaltning, för det gånga året
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen omfattar
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Behandling av styrelsens förslag, och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av ordförande, för en tid av ett år
 13. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen, för en tid av två år
 14. Val av suppleant till styrelsen, för en tid av ett år
 15. Val av två revisorer, jämte suppleant, för en tid av ett år
 16. Val av valberedning, två ledamöter för en tid av ett år, av vilken en skall utses till ordförande/sammankallande
 17. Val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera
 18. Övriga frågor

 

Eventuella motioner ska vara inne senast den 5 januari 2017 per post eller e-post enligt ovan.

 

Kaffe med dopp serveras.

Skribent: Tell Hermanson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Fredrikshofs IF Gångförening - Gång och Vandring
Box 3481
10369 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46704978834
E-post: fredrikshofsgang@gma...

Se all info